10/05/18  Tin của trường  163
gfhgfghgkkj
 25/04/16  Tin của trường  406
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Đại Lộc.